Договір публічної оферти – MALVA FLOREA: Сукні, костюми, топи, шорти, пуховики та денім.

Договір публічної оферти

1.Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТМ «Malva Florea», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію ) на офіційному інтернет-сайті Продавця « вставити посилання на сайт (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

 

2. Поняття і визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • «Товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
 • «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 

3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

3.2 Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

4. Момент укладання Договору.

4.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту оферти.

4.2. Факт придбання Товару є беззаперечним доказом прийняття Покупцем умов даного Договору.

 

5. Порядок оформлення замовлення

5.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину.

5.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

 

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Покупець має право:

6.1.1. Добровільно вибирати Товари пропоновані Продавцем за допомогою інтернет-магазину.

6.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів пропонованих Продавцем за допомогою інтернет-магазину.

6.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

6.2. Покупець зобов’язаний:

6.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, асортиментом Товару і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках інтернет-магазину.

6.2.2. Дотримуватися умов цього Договору і окремо викладені Правила сайту; 6.2.3. Самостійно оформляти Замовлення в інтернет-магазині за допомогою передбачених для цього елементів інтерфейсу.

6.2.4. Своєчасно і в повній мірі сплатити і забрати Товар на умовах цього Договору.

6.2.5. Надавати своєчасну і правдиву інформацію, яка може знадобитися при здійсненні Замовлення і яка однозначно ідентифікує його як Покупця.

6.3. Продавець має право:

6.3.1. Змінювати умови цього Договору і правила сайту, асортимент Товарів, ціни на Товари і послуги, в односторонньому порядку, поміщаючи їх на відповідні сторінки сайту. Всі зміни вступають в силу негайно після їх публікації на сайті інтернет-магазину.

6.4. Продавець зобов’язаний:

6.4.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі виконання всіх зобов’язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору.

6.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання Замовлення до передачі Замовлення Покупцю.

6.4.3. Передати Покупцю Товар в певному місці, в кількості та асортименті відповідно до замовлення.

6.4.4. Довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про товар.

6.4.5. Повідомляти Покупця про неможливість виконання зобов’язань перед ним, в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

6.4.6. Не розголошувати інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством або недотримання Покупцем цього Договору.

6.5. Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача в суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльності третіх осіб.

6.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні лиха, обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 

7. Порядок оплати замовлення

7.1. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

7.2. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

7.3. Ціни на будь-які позиції Товару, зазначені на сайті вставити посилання на сайт є чинними на момент здійснення замовлення.

7.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення, до того моменту поки він не оплачений.

7.5. Замовлення приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

 

8.Умови доставки замовлення

8.1 Доставка по Україні

8.1.1 Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

8.1.2 Термін доставки Товару складається з терміну обробки Замовлення, терміну виготовлення і терміну доставки.

8.1.3 Термін виготовлення Замовлення – 1-5 робочих днів, кутюрні вироби- 7-14 робочих-днів.

8.1.4 Термін доставки Товару становить 1-3 дні в залежності від місця розташування Покупця.

8.2 Міжнародна доставка

8.2.1 Термін доставки Товару складається з терміну обробки Замовлення, терміну виготовлення і терміну доставки.

8.2.2 Термін виготовлення Замовлення – 1-5 робочих днів, кутюрні вироби- 7-14 робочих-днів.

8.2.2 Терміни доставки Товару індивідуальні відповідно до місця доставки. В середньому 1-3 тижні.

 

9. Повернення та обмін

9.1 Покупець має право відмовитися від отриманого Товару належної якості протягом 14 днів з моменту отримання відповідно до порядку встановленого чинним законодавством України.

9.2 Товар підлягає поверненню при збереженні початкового товарного вигляду, наявності наших пломб і чеку, оригінального пакування та відсутності слідів його використання.  

9.3 Поверненню НЕ ПІДЛЯГАЄ:

 • вживаний товар;
 • кутюрні вироби, що пошиті по індивідуальним параметрам клієнта.
 • товар з розпродажу FINAL SALE.

9.4 Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.5 Повернення коштів здійснюється протягом 14 календарних днів з моменту прийняття товару до повернення. 

9.6 У випадку обміну, доставка нового товару здійснюється після отримання попереднього товару назад.

9.7 Для оформлення повернення надішліть запит на hello.malvaflorea@gmail.com або заповніть форму повернення товару.

 

10. Термін дії договору

10.1 Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до виконання всіх його умов обома Сторонами.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

  Підпишись на наші новини та отримай знижку 10% на перше замовлення!
   Підписатись
   Ні, дякую